Sakramenty - Ukta

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sakramenty

Sakramenty

SAKRAMENTY

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:
CHRZEST
• akt urodzenia dziecka (odpis),
• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres),
• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
BIERZMOWANIE
• metryka chrztu,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.
W przypadku osób starszych —  dodatkowo świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
• metryka chrztu dziecka.
MAŁŻEŃSTWO
• metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna przez 3 miesiące od daty wydania),
• dowód osobisty,
• ostatnie świadectwo z religii,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilnoprawne — tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
• dane personalne świadków (imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, wiek).
*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.
POGRZEB KATOLICKI
• akt zgonu,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej)- jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego