Aktualności - Ukta

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Aktualności

Pożegnanie Ś.P. Ks. Kan. Henryka Frączkowskiego


We wtorek pożegnaliśmy Ś.P. Ks. Kan. Henryka Frączkowskiego, długoletniego proboszcza naszej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża  Świętego w Ukcie. Ks. Henryk Frączkowski odszedł do Domu Ojca 27 maja 2017 r.,w 49. roku kapłaństwa, przeżywszy 83 lata.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować J.E. Ks. Bp Jerzemu Mazurowi, który 29 maja o godz. 19.00 odprawił Mszę Świętą żałobną oraz J.E. Ks. Bp Romualdowi Kamińskiemu, który we wtorek przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. Księżom Biskupom dziękuję za wspólną modlitwę i za tak bardzo ciepłe wspomnienia o zmarłym kapłanie, a także za zachętę, abyśmy nie tylko wspominali słowa, jakie On za życia wypowiadał, ale byśmy wspominając Go czynili wszystko, by słowa te realizować.
Dziękuję wszystkim kapłanom przybyłym na uroczystości pogrzebowe.
Bardzo serdecznie dziękuję za okazaną pomoc w przygotowaniu pogrzebu p. Piotrowi Felińskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem Nidzie.
Panie Burmistrzu, słowa ludzkie są zbyt ubogie do wyrażenia wdzięczności całej wspólnoty parafialnej za okazaną pomoc, by jak najgodniej pochować naszego byłego   Ks. Proboszcza. Dziękuję także służbom Panu podległym za ich wysiłek i pracę.
Dziękuję członkom OSP w Krutyni i Ukcie, pocztom sztandarowym za obecność i asystę przy ciele zmarłego Ks. Kanonika. Dziękuję Policji za zabezpieczenie przemarszu konduktu pogrzebowego. Dziękuję sołtysom, radnym i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości pogrzebowych i stypy.
Słowa podziękowań, szacunku i niesamowitego uznania kieruję do wszystkich, którzy wzięli udział w pogrzebie. Moi drodzy, chylę czoło przed wami, bo w waszej postawie widziałem nie tylko wdzięczność za lata posługi zmarłego Ks. Henryka we wspólnocie, ale nade wszystko umiłowanie Kościoła, kapłaństwa, Eucharystii i wiarę   w nasze zmartwychwstanie. Bóg Wam zapłać.

Ks. Kanonik został pochowany na cmentarzu w Ukcie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.                                                                     

Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie.


 

 

 

 

 


JASNOGÓRSKI OBRAZ W NASZEJ PARAFII

Nawiedzenie parafii przez Maryję w Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej miało miejsce 3 i 4 marca 2014 r. Już kilka tygodni wcześniej wznosiliśmy modlitwy i podejmowaliśmy postanowienia mające skierować nasze myśli i serca ku Maryi. Od 28 lutego do 2
marca odbywały się rekolekcje przygotowujące nas bezpośrednio do Nawiedzenia Kopii Obrazu Jasnogórskiej Pani, prowadzone przez ks. Zygmunta Kopiczko. Czas ten przejdzie do historii naszej parafii jako okres niezwykły i wzruszający.
Dn. 3 marca 2014 r. Częstochowa przybliżyła się do Ukty. W poniedziałek, w godzinach popołudniowych, wierni wypełnili kościół. O godzinie 16.00 rozpoczęło się Nabożeństwo Oczekiwania. Przypomniane zostały słowa Jezusa skierowane do Jana: "Oto Matka twoja". Są one tak bardzo aktualne w momencie Nawiedzenia, w chwili, gdy "cudowna ikona uobecnia Maryję wśród swego ludu". O godz. 16.40 wyruszyła z kościoła procesja, aby przyjąć Obraz Matki Bożej. Wyszli po Obraz niemal wszyscy zgromadzeni: ministranci, dziewczęta i chłopcy, dzieci i rodzice, chorągwie, feretrony, kapłani wraz z Księdzem Biskupem i wierni. Tylko ci, którzy mieli kłopoty z poruszaniem się, pozostali w świątyni oczekując radosnej chwili ujrzenia Wizerunku Czarnej Madonny z Jasnej Góry.
Około godz. 17.00 zaczęły bić dzwony. Przybył Obraz. Procesja powraca do kościoła i następuje intronizacja Obrazu. Czarną Madonnę wita Ksiądz Proboszcz Waldemar Sawicki.
Zostaje odczytana Ewangelia związana ze świętem Zwiastowania, rozbrzmiewa radosne "Magnifikat". Podniosłym i wzruszającym akcentem są słowa
telegramu skierowane do nas przez Papieża Franciszka. Po powitaniu Obrazu, delegacje parafii składają przy nim kwiaty. Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy ks. Biskup Jerzy Mazur, który również wygłasza homilię. Na Ofiarowanie wierni składają dary. Po Mszy Świętej następują czuwania modlitewne poszczególnych grup. Najpierw przed kopią Cudownego Obrazu Królowej Polski modlą się członkowie Żywego Różańca, później - czuwanie młodzieży, a o 21.00 - Apel Jasnogórski prowadzony przez Ojca Kustosza. O godz. 22.00 - Nabożeństwo dla bezrobotnych, żyjących w związkach niesakramentalnych, ludzi z różnymi problemami (nałogi, zniewolenia) i ich rodzin oraz osób, które pragną wspomóc ich swoją modlitwą. To nabożeństwo prowadził Parafialny Zespół Caritas. O godz.23.00 - Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary. O 24.00 - Pasterka maryjna (dziękczynno-błagalna za dar powołania i o powołania), której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tomasz Kopiczko prefekt Seminarium Duchownego w Ełku. Modlitewne czuwanie "u stóp Maryi" trwało przez całą noc, aby o świcie wyśpiewać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Msza św. o 8.30 - dla chorych i ludzi w podeszłym wieku, a o 12.00 - dla dzieci i rodzin. Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Częstochowskiego zakończyło się 4 marca o godz.15.00 Mszą Św., której przewodniczył ks. Proboszcz, a homilię wygłosił ks. Zygmunt Kopiczko. Ks. Proboszcz oddał całą parafię Matce Bożej, powierzył Jej opiece wszystkich parafian, rodziny i tych, którzy odeszli od Boga, zmagających się z różnymi nałogami, przybywających do kościoła w Ukcie, a także siebie, swoją posługę w parafii i wszystkie prace prowadzone na jej terenie. Obraz niesiony przez strażaków opuścił kościół przy wtórze pieśni. Parafia w Ukcie żegnała Obraz Czarnej Madonny ze łzami wzruszenia i wdzięczności, z sercami przepełnionymi gorącą miłością do Maryi.

Parafialne uroczystości - 11.11.2013 r.
Wiele jest miejsc, w których formuje się charakter człowieka, wzrasta jego wiara i kształtuje wrażliwość estetyczna, poczucie piękna i szacunek do tego, co
pozostawiły po sobie minione pokolenia. W Ukcie jednym z takich miejsc jest nasz kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.
Wielu z nas miało okazję dostrzec, że we wnętrzu świątyni od jakiegoś czasu pojawiają się ekipy ludzi, wykonujące różne prace: remontowe, renowacyjne i konserwatorskie. Fakt, że tak właśnie się dzieje, należy zawdzięczać trosce o świątynię moim parafianom, który sukcesywnie, w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz swojemu ofiarnemu zaangażowaniu, realizują kolejne przedsięwzięcia.
A były to min.: budowa domu parafialnego, renowacja renesansowego obrazu "Opłakiwanie Jezusa" Girolamo Muziano, a w ostatnim czasie we wnętrzu kościoła pracowali konserwatorzy nad przywróceniem historycznego wystroju prezbiterium.
Nad przywróceniem świetności zabytkowi pracował zespół pod przewodnictwem p. konserwator Magdaleny Schneider.
Kultura polska ma w sobie to, że formułuje etyczne zasady troski o dobro wspólne, kształtuje postawy patriotyczne, stanowi podstawową przestrzeń życia narodowego. Ponadto przenika życie codzienne polskiego domu, stanowiąc ważny element więzi rodzinnych.
Moi parafianie są tego świadomi, stąd mimo że nie są zamożni, czynią wszystko co możliwe, by chronić kościół.
Stąd też, gdy dziś świętujemy 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości, dzień w którym wiele się mówi o Ojczyźnie i "małych ojczyznach", my jako wspólnota składamy dziękczynienie Panu Bogu za wolność naszej Ojczyzny, jak też dziękczynienie, za wszystkich ludzi, którzy nam pomogli zrealizować kolejny etap prac w naszej zabytkowej świątyni.
Przywrócenie świetności świątyni w Ukcie jest niebywałą szansą dla kościoła, gminy i całego regionu. To miejsce ma szansę ma być zwornikiem poczynań religijnych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i turystycznych.
Wszystkich ludzi dobrej woli proszę także o pomoc w dalszych pracach nad przywróceniem świetności naszemu kościołowi. Każdy dar serca się liczy.
11 listopada o godz. 11.00 z licznym udziałem wiernych odbyło się uroczyste zakończenie prac związanych z przywróceniem historycznego wystroju prezbiterium w naszym kościele.
Całkowity koszt operacji 398 100.02 zł.
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego) - 337662,50 zł.- dofinansowanie.
Wkład parafii - 60 437.52 zł.
Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Ks. Proboszcz Waldemar Sawicki, a homilię wygłosił ks. dr Maciej Gilewski, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej. Oprawę muzyczną Mszy Świętej uświetnili swoją obecnością - Piotr Rachoń i Patrycja Jopek. Po Mszy Świętej odbył się ich koncert na organy i skrzypce oraz rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci pt. "MOJE PREZBITERIUM".
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego